PRESŤAHOVALI SME SA

Presťahovali sme sa do nových priestorov.

Naša nová adresa (sídlo aj prevádzka):

Priemyselná ulica 15636/18

974 01  Banská Bystrica

Priemyselný park Šalková