O NÁS

INTEGRA - chránené dielne, n.o. je právnickou osobou, bola založená občianskym združením Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD), Hviezdoslavova 11, Banská Bystrica v roku 2002 s cieľom poskytovať pracovné príležitosti pre klientov združenia, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb Betonika Pstruša a Betonika Priechod, ako aj pre ostatných nezamestnaných občanov so ZP. Na čele INTEGRY je správna rada, ktorá menuje riaditeľa ako štatutárneho zástupcu chránenej dielne.
 
INTEGRA - chránené dielne, n.o. vykonáva svoju činnosť nepretržite od roku 2003, keď boli zriadené v obci Vígľaš - Pstruša jej tri prevádzky: stolárska dielňa, krajčírska dielňa a záhradníctvo s celkovým počtom 10 chránených pracovných miest. Od roku 2005 je chránená dielňa premiestnená do obce Priechod s tým, že záhradníctvo bolo po troch rokoch zrušené. V roku 2008 bola zriadená kaviareň FILANTROP cafe v bauMAXe Banská Bystrica ako tretia prevádzka chránenej dielne. V roku 2010 bola prevádzka kaviarne zatvorená. Činnosť krajčírskej dielne bola k 1.3.2012 ukončená. Výrobná prevádzka stolárskej dielne sa od roku 2009 nachádza na Cementárenskej ceste č.6 v Banskej Bystrici. Celkový počet zamestnancov so ZP v súčasnosti je 6.
 
INTEGRA - chránené dielne, n.o. postupne dokázala konkurovať klasickým podnikateľským subjektov na trhu tovarov a služieb a zároveň sa aktívne zapája do projektov EÚ. Úspešne realizovala projekt PHARE pod názvom "Zácvičné pracovisko pre občanov so zdravotným postihnutím", v rámci ktorého vyškolila 50 občanov so ZP, viacerým poskytla pracovné príležitosti hneď po skončení projektu, iným pomáha zaradiť sa na trhu práce. Je partnerom EF UMB v dvoch slovensko-flámskych projektoch o sociálnom podnikaní. Od roku 2005 je INTEGRA - chránené dielne, n.o. členom rozvojového partnerstva IS EQUAL v rámci projektu "Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky". Predseda správnej rady a riaditeľ absolvovali v rokoch 2007 - 2008 na EF UMB akreditovaný kurz "Manažér sociálneho podnikania" a tak sa snažia rozvíjať činnosť chránenej dielne na princípe neziskového, teda sociálneho podnikania. Prípadné zisky sa automaticky reinvestujú do rozvojových aktivít INTEGRA - chránené dielne, n.o.
Vyššie prezentované aktivity predstaviteľov a zamestnancov INTEGRA - chránené dielne, n.o. vytvárajú dobré predpoklady na rozšírenie činnosti a nové služby.