DOKUMENTY

Priznanie postavenia chránenej dielne
Priznanie postavenia chránenej dielne s účinnosťou od 15.4.2005.
Formát: PDF, veľkosť: 518 KB, zverejnené: 17.10.2017

 

Zmena postavenia chránenej dielne
Zmena postavenia chránenej dielne s účinnosťou od 20.07.2017.
Formát: PDF, veľkosť: 467 KB, zverejnené: 17.10.2017