ÚVOD

INTEGRA - chránené dielne, n.o. je organizácia, ktorej poslaním je vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou, pri zachovaní vysokej kvality a konkurencie schopnosti výroby v prevádzke " stolárska dielňa ".

Ak zamestnávate najmenej 20 zamestnancov a neplníte povinný podiel pracovníkov (3,2 %) so zníženou pracovnou schopnosťou, ste povinní za rok 2020 odviesť štátu 1.294,00 €  za jedného chýbajúceho občana so zníženou pracovnou schopnosťou.

Objednaním výroby zákazky v našej chránenej dielni v sume 1.150,00 € za rok 2020 získate okrem kvalitného produktu na mieru aj 100 % uznanie odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.