ÚVOD

ÚVOD

INTEGRA - chránené dielne, n.o. je organizácia, ktorej poslaním je vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou, pri zachovaní vysokej kvality a konkurencie schopnosti výroby v prevádzke " stolárska dielňa ".

Ak zamestnávate najmenej 20 zamestnancov a neplníte povinný podiel pracovníkov (3,2 %) so zníženou pracovnou schopnosťou, ste povinní za rok 2021 odviesť štátu 1.333,00 €  za jedného chýbajúceho občana so zníženou pracovnou schopnosťou.

Objednaním výroby zákazky v našej chránenej dielni v sume 1.185,00 € za rok 2021 získate okrem kvalitného produktu na mieru aj 100 % uznanie odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

 
 
Integra - chránené dielne n.o.
Home

INTEGRA - chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 6, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31908918, IČ DPH: SK2021753459